Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η Dr. Ευαγγελία Μιχαηλίδου προχώρησε πρόσφατα στην εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας (Post Doctoral Research) στην έδρα της Στοματολογίας, της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο ερευνητικού έργου: "Μελέτη μεγάλων μη κωδίκων (RNA (long non-coding RNA) στο σάλιο για την πρώιμη ανίχνευση του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του στόματος".